Nordic 24

Nordic 24, er et 24 timers mtbløb som HMTBK (Hørsholm MountainBike Klub) afholder,løbet har været afholdt i flere år, men fik først i 2005 navnet “nordic 24“…

 nordic 24 starten

Rammen for dette løb er Rudeskov nord for København, Rudeskov er også kendt for det blå spor, skoven er rigmeligt kuperet, dog uden at indeholde bjerge. Løbet har sit udgangspunkt på Rudegård stadion hvor der er start, mål, service, lejr og forplejningsområde, selve slaget udspiller sig på en 17 km rute, som består af dele af det blå spor, og resten af bakkerne i skoven vest for hørsholmkongevej.

?